PROFESSOR GAO YUANBAO

Professor Gao Yuanbao

Gao Yuanbao has been a professor in the Department of Chinese Language and Literature of Shanghai’s Fudan University since 1992. He has a PhD from Fudan University and has taught a wide range of subjects within the BA, MA and PhD programs, including contemporary Chinese literature (post-Mao and post-Deng), history of modern Chinese literature, evolution of modern Chinese language and Lu Xun and modern Chinese culture.

Mr Gao has been a visiting professor at the Department of Chinese at Taiwan University (Taipei, 2007), the School of Languages and Cultures of the University of Sydney (2006), Hanhuk University of Foreign Studies (Seoul, 2004-2005), and the Department of Chinese Language and Literature of Korea University (Seoul, 1999-2000).

Selected Publications

2005-2006 Zhongguo wen xue ping lun shuang nian xuan
2005-2006中国文学评论双年选
Guangzhou Shi: Hua cheng chu ban she, 2007. Di 1 ban.

Bu gou po sui
不够破碎
Gao, Yuanbao.
Changchun Shi : Jilin chu ban ji tuan you xian ze ren gong si, 2009. Di 1 ban.

Han yu bie shi : xian dai Zhongguo de yu yan ti yan
汉语别史 : 现代中国的语言体验
Gao, Yuanbao.
Ji'nan Shi : Shandong jiao yu chu ban she, 2010. Di 1 ban.

Jia Pingwa yan jiu zi liao
贾平凹研究资料
Tianjin Shi : Tianjin ren min chu ban she, 2005. Di 1 ban.

Ling yi zhong quan li
另一种权力
Gao, Yuanbao.
Hebei Sheng Shijiazhuang Shi : Hua shan wen yi chu ban she : Jing xiao Xin hua shu dian, 2002. Di 1 ban.

Lu Xun liu jiang
鲁迅六讲
Gao, Yuanbao.
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2007. Zeng ding ben, di 1 ban.

Shuo hua de jing shen
说话的精神
Gao, Yuanbao.
Jinan Shi : Shandong wen yi chu ban she, 2004. Di 1 ban.

Yi zhu ou shi : Zhongguo xian dai wen xue shi zha ji
遗珠偶拾 : 中国现代文学史札记
Gao, Yuanbao.
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2010. Di 1 ban

Zai shi bai zhong zi jue = Waking up to failure
在失败中自觉 = Waking up to failure
Gao, Yuanbao.
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2004. Di 1 ban.