เรายินดีต้อนรับท่านสู่ มหาวิทยาลัยซิดนีย์

The University of Sydney

 

ทำไมท่านจึงควรเลือกเรา? มหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและพิเศษสุดแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1850 (พ.ศ. 2393) มหาวิทยาลัยซิดนีย์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของออสเตรเลีย และเป็นสมาชิกรายหนึ่งของ “กลุ่มแปด” ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาที่เลื่องชื่อในด้านการวิจัยค้นคว้าอย่างกว้างขวาง อนึ่ง มหาวิทยาลัย ซิดนี่ย์ยังอยู่ในอันดับท็อป 100 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก และอยู่ในอันดับท็อปสามของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซิดนีย์ขณะนี้มีจำนวนประมาณ 50,000 คน (ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนนานาชาติเกือบ 10,000 คน จากเชื้อชาติต่างๆ 147 เชื้อชาติ) ต่างกำลังสนุกกับประสบ การณ์ด้านวิชาการที่มีคุณภาพสูงสูด

การศึกษาที่ซิดนีย์

เราตั้งอยู่ที่นครซิดนีย์ อันเป็นนครที่มีพลวัตรสูงสุด น่าตื่นเต้นและหลากหลายไปด้วยวัฒนธรรมต่างๆ อาคารที่สร้างด้วยหินทรายและซึ่งจัดอยู่ในรายการทายสมบัติได้รับการรักษาไว้เป็นมรดก (เฮริเทจ ลิสต์) ยืนหยัดข้าง เคียงอาคารใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นในวิทยาเขตใหญ่ของเราตามแบบฉบับของสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยที่สุด และยังล้อมรอบไปด้วยสวนพฤกษชาติอันเขียวชอุ่ม นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยของเรายังตั้งอยู่ไม่ไกลจากย่านใจกลางธุรกิจ (ซีบีดี) ของนครซิดนีย์ และชายหาดริมมหาสมุทรที่สวยงามและมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

 

เราจัดเสนอปริญญาบัตรประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง  รวมทั้งวิชาเอก และวิชาเฉพาะราย มากกว่ามหาวิทยาลัยใดๆ ในออส
เตรเลีย มหาวิทยาลัยซิดนีย์ประกอบด้วยคณะต่างๆ 16 คณะ โดยตั้งอยู่ตามวิทยาเขตแปดแห่ง วิชาที่จัดไว้ให้เลือก คือ วิชาเกษตรกรรม ศาสตร์ แหล่งอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ  สถาปัตยกรรม การออกแบบและการวางแผน ศิลปะ สังคมศาสตร์ ทันตกรรม เศรษฐ ศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา สังคมสงเคราะห็ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อนามัยศาสตร์ กฎหมาย แพทยศาสตร์ ดนตรี การพยาบาล การผดุงครรภ์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์     สัตวแพทย์ศาสตร์ และศิลปะทัศนะ

 

แหล่งทรัพยากรด้านวิชาการและการสอนของเรารวมถึงห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และการวิจัยค้นคว้าที่ทันสมัยที่สุด นอก จากนั้นเรายังจัดเสนอโปรแกรมวิจัยค้นคว้าที่กว้างขวางมากที่สุดในออสเตรเลีย และเราเป็นผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อการวิจัยค้นคว้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง  นิสิตเก่าของเรารวมถึงบัณฑิตที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญและทรงอิทธิพล ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนทั่วโลก

คณาจารย์ของเราเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอน การธุรกิจ และการอุตสาหกรรม ซึ่งเราได้เลือกเฟ้นมาแล้วจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณาจารย์เหล่านั้ได้นำความรู้และความสามารถที่ได้มาจากการค้นคว้าในสาขาวิชาการของพวกเขาเข้ามาในห้องเรียน ทำให้นักศึกษาได้ศึกษาในบรรยากาศที่มีความเร้าใจทางวิชาการ เรามีอัตราส่วนพิเศษระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา โดยเราได้ลดจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียนให้น้อยลง เพื่อที่อาจารย์ทั้งหลายจะได้ทราบความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน ส่วนบริการอำนวยความสะดวกด้านกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งสโมสรและสมาคม ก็ไม่เป็นที่สองรองจากใคร บริการช่วยเหลือนักศึกษาของเราได้รับการยกย่องว่าเป็นบริการที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับบริการนี้ของมหาวิทยาลัยออสเตร เลียอื่นๆ

 

นับตั้งแต่วันก่อตั้งเป็นต้นมา มหาวิทยาลัยซิดนีย์ได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังในด้านคุณภาพ ความเชื่อถือ และ ความแข็งแกร่งมั่นคง เป็นที่ยกย่องของนักศึกษา เจ้าหน้าที่และนิสสิตเก่าของมหาวิทยา ลัย ตลอดจนวงการนักธุรกิจ อุตสาหกรรม และรัฐบาล เรามีพันธะที่จะส่งเสริมศักยภาพสูงสุดของทุกคนที่อยู่ในชุมชนโลกาภิวัตน์ที่เรารับใช้ พร้อมกับพัฒนาความอยากรู้อยากเห็นซึ่งโอบล้อมความท้าทายและความเปลี่ยนแปลง เราสนับสนุนการไขว่คว้าหาความรู้ การเปิดเผยทัศนคติใหม่ๆ และการแก้ปัญหา ในระยะ160  ปีที่ผ่านมา เราได้ดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่ยืนยาวและน่าภูมิใจของความดีเลิศทางการศึกษา และใช้ความพยายามอย่างไม่ละลดในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ผู้มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวสูงสุดได้เฟื่องฟูต่อไป

โปรดติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

FACILITIES AND SERVICES