Alumni by name 

1896

1922

1943

- ZECK, Paul Julian
 
   

1948

- ZAMEL, Jack
 
   

1954

- ZORBAS, John
 
   

1961

1963

1966

1967

- ZIMIN, Robert
 
   

1968

1971

- ZAGARS, Gunars
 
   

1972

1974

1976

1977

1978

1980

- ZAVRAS, Litsa
 
   

1983

- ZHANG, Yu Qing
 
   

1984

1985

1986

1989

- ZATORSKA, Beata
 
   

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

- ZHUANG, Tian
 
   

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010