คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา

 1. รับผิดชอบการกระทำของตัวเอง และอย่าทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นต้องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 2. เวลาเดินในมหาวิทยาลัยให้ระวังรถด้วย ข้ามถนนตรงทางข้ามที่กำหนดไว้ และอย่าคุยมือถือ, iPod, iPhone หรืออุปกรณ์อื่นจนไม่ระวังตัว
 3. หลีกเลี่ยงบริเวณเปลี่ยว ใช้เส้นทางเดินเท้าที่แนะนำ และจดจำจุดช่วยเหลือ “Help Points” (โทรศัพท์ฉุกเฉิน) ในวิทยาเขตของท่านไว้ ซึ่งท่านจะดูได้จากแผนที่แนะนำมหาวิทยาลัย
 4. อย่ามามหาวิทยาลัยถ้าท่านป่วย หากท่านไม่สบายเวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยก็ให้มีมารยาทเวลาไอ ล้างมือบ่อยๆ แล้วไปพบแพทย์
 5. หากท่านมีสภาวะทางการแพทย์ที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของท่านเวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัย กรุณาเปิดเผยเรื่องนี้อย่างเป็นความลับแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะเราจะได้ทำการเฝ้าระวังได้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ในบางกรณีอาจต้องมีการวางแผนการปฐมพยาบาลอย่างใดอย่างหนึ่ง
 6. บางบริเวณของมหาวิทยาลัยนั้นมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จะมีป้ายบอกอยู่และท่านไม่ควรเข้าไปยกเว้นจะมีคนพาเข้าไปในบริเวณดังกล่าวหรือมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่
 7. ให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของพื้นที่ ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยที่กำหนดไว้ และคำแนะนำที่เหมาะสมที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบอก ให้สอบถามหากท่านไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัยของกิจกรรมใดๆ
 8. เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ด้วยตัวท่านเอง เตือนผู้อื่นที่อาจตกอยู่ในอันตราย และแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เบอร์ 9351 3333 หากสัญญาณเตือนของอาคารดังขึ้น กรุณาออกจากอาคารโดยใช้ทางออกที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุด
 9. หากท่านเป็นนักศึกษาในประเทศและรู้สึกเครียดหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยได้ฟรีและรับความช่วยเหลืออย่างเป็นความลับได้ที่เบอร์ 8627 8433 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อหน่วยช่วยเหลือนักศึกษานานาชาติที่จะให้บริการคำปรึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติได้ที่เบอร์ 8627 8437
 10. ให้รายงานเหตุฉุกเฉิน อันตราย และข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่เบอร์ 9351 3487 หรือสำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพวิชาชีพที่เบอร์ 9351 4335
 11. เข้าฟังบรรยายตามตารางเวลาเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงห้องบรรยายที่คนแน่นเกินไป