LỜI KHUYÊN AN TOÀN DÀNH CHO SINH VIÊN

 1. Chịu trách nhiệm về hành động của mình và không gây ra cho bản thân hay người khác nguy cơ bị tổn thương hoặc nhiễm bệnh.
 2. Cẩn thận xe cộ khi đi quanh Trường. Khi băng qua đường, sử dụng làn đường riêng và không để bị phân tâm vì điện thoại, máy iPod, iPhone hay các thiết bị di động khác.
 3. Tránh những khu vực vắng vẻ, sử dụng những làn đường đi bộ được ưu tiên và thuộc những Số Điện Thoại Khẩn Cấp tại học sở. Những thông tin này có thể tìm thấy tại Bản Đồ Hướng Dẫn Trường (University Guide Maps).
 4. Không đến trường khi bị bệnh. Nếu cảm thấy không khỏe khi đang ở trường, hãy tuân thủ các phép tắc khi ho, rửa tay thường xuyên và lưu ý điều trị.
 5. Nếu bệnh của bạn có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của bạn khi ở tại Trường, vui lòng báo riêng với nhân viên có thẩm quyền để tiến hành những phòng ngừa cần thiết nhằm ngăn ngừa bệnh hay những tổn thương có thể gặp phải. Trong một vài trường hợp có thể phải tiến hành các bước sơ cấp cứu cần thiết.
 6. Một số khu vực trong Trường như phòng th' nghiệm, phòng hội thảo có thể có nguy cơ nhất định cho sức khỏe hoặc sự an toàn. Đây là những nơi không nên vào trừ khi bạn được phép hoặc có nhân viên thẩm quyền giám sát.
 7. Tuân thủ các quy định an toàn địa phương, các quy định an toàn khi làm việc và hướng dẫn của nhân viên giám sát. Hãy hỏi nếu bạn không chắc về sự an toàn của một hoạt động nào đó.
 8. Sẵn sàng hành động độc lập trong trường hợp khẩn cấp, cảnh báo người có nguy cơ gặp nguy hiểm và báo cáo tình trạng khẩn cấp với bộ phận An Ninh (Security) theo số 9351 3333. Khi có chuông báo động của tòa nhà, hãy rời khỏi bằng lối thoát hiểm gần nhất.
 9. Nếu bạn là sinh viên địa phương và cảm thấy căng thẳng hay cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Dịch Vụ Cố Vấn Trường (University Counselling Service) để được nhận dịch vụ trợ giúp miễn ph' và bảo mật theo số 8627 8433. Bộ Phận Trợ Giúp Sinh Viên Quốc Tế (International Student Support Unit) cung cấp dịch vụ cố vấn riêng cho sinh viên quốc tế và có thể liên hệ theo số 8627 8437.
 10. Báo cáo sự cố, rủi ro hay các vấn đề an toàn khác với nhân viên, bộ phận An Ninh (Security) địa phương có thẩm quyền theo số 9351 3487 hoặc với Văn Phòng Đặc Trách Sức Khỏe và An Toàn (Occupational Health and Safety Office) theo số 9351 4335.
 11. Tham gia lớp học theo thời khóa biểu để tránh tình trạng quá đông sinh viên tại giảng đường.