Sort by

Songtexts

Show
Djanba 049
Songtext: thanggirra mayamunggum nungamnginthawathupirrim pelpitjnu kerdengbewangu
Annotation quality: Tick Tick
Performances: 1 performance
Key recording: Djanba 049
Show
Djanba 050
Songtext: Kardu wurnangat mange pana kamamkurranka nanggal warra pamanuyu
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 9 performances
Key recording: Djanba 050
Show
Djanba 051
Songtext: Ngarim perrken'gu nyinirdagathu kunungamninthakem Kunybinyidhangunugathuyu
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 5 performances
Key recording: Djanba 051
Show
Djanba 052
Songtext: djanba lina kadjawula wurlguruguru
Annotation quality: Tick Tick Tick
Performances: 6 performances
Key recording: Djanba 052
Show
Djanba 053
Songtext: kun'garrawathu wunalili
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 1 performance
Key recording: Djanba 053
Show
Djanba 054
Songtext: karlatj da tjingarru Ditji ngamimardagathu
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 9 performances
Key recording: Djanba 054
Show
Djanba 055
Songtext: mulurndirrirndirrirndirri
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 7 performances
Key recording: Djanba 055
Show
Djanba 056
Songtext: ngarim kunybinyi thanirilarila
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 1 performance
Key recording: Djanba 056
Show
Djanba 057
Songtext: djanba djanba dirrmu tjithay ngakumarl pubanyitjitjpibimya
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 2 performances
Key recording: Djanba 057
Show
Djanba 058
Songtext: tidha perrken'guya pumimkayelerrpibimka
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 4 performances
Attachments: 1 attachment
Key recording: Djanba 058
Show
Djanba 059
Songtext: Tidha thanggurda warda panguwathuyu werrpi kingawatkurranya
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 2 performances
Key recording: Djanba 059
Show
Djanba 060
Songtext: kunybinyi tidha da ngarra nguwuminggi tek yingawathawathadhawurrini damnangkardapirrimya
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 3 performances
Key recording: Djanba 060
Show
Djanba 061
Songtext: kembutj da tjingarru kanyi
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick
Performances: 2 performances
Key recording: Djanba 061
Show
Djanba 062
Songtext: bankapurlwarda piliny ngala dimmarlbarlwardaya
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Show
Djanba 063
Songtext: Kumakuma nyinirda mamnyirdarrirdarri
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 3 performances
Key recording: Djanba 063
Show
Djanba 064
Songtext: djanba perrken'gu Wadeyewangu pumamkanggadharraya
Performances: 2 performances
Key recording: Djanba 064
Show
Djanba 065
Songtext: kalekalenukunuyu punnungamkangkatmirtpumban'gaya
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 1 performance
Key recording: Djanba 065
Show
Djanba 066
Songtext: djanba manman djiwangu kirrangan'gakem lalinggin langgarr wanguya
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick Tick
Performances: 3 performances
Key recording: Djanba 066
Show
Djanba 067
Songtext: thakuny nyinirda kangarnduykarrim nandji numanartnuniraya
Performances: 3 performances
Key recording: Djanba 067
Show
Djanba 068
Songtext: djanba walawala lawindjiwindji
Performances: 1 performance
Key recording: Djanba 068
Show
Djanba 069
Songtext: kalele tjithay mangarndarttharraya
Performances: 3 performances
Key recording: Djanba 069
Show
Djanba 070
Songtext: kardu wurnangat mempathawathadim
Performances: 3 performances
Key recording: Djanba 070
Show
Djanba 071
Songtext: ngarrawangu tek mamdimya
Performances: 2 performances
Key recording: Djanba 071
Show
Djanba 072
Songtext: Kardu pule pulurt kunybinyi dangathawangu yingammawathawathawurranya
Performances: 3 performances
Key recording: Djanba 072
Show
Djanba 073
Songtext: Malakundha yile dangangkardatjirra pelpitjnu Kunybinyigathuya
Annotation quality: Tick Tick Tick Tick
Performances: 3 performances
Key recording: Djanba 073
Citation URI for this page: http://sydney.edu.au/wadeyesong/songtexts?page=3