Chair of Department

Academic Staff

Sessional Staff

  • Bill Cong
  • Jiefen Li
  • Ni Li
  • Zhe Li
  • Bonnie McDougall
  • Tyler Pike
  • Ruili Sun
  • Peirou Tong
  • Baocheng Wei
  • Xiaowei Zhang