Chair of Department

 • Dr Wei Wang (Acting)
  Contrastive rhetoric and discourse studies between Chinese and English, translation studies, second language acquisition, critical discourse analysis.

Academic Staff

Sessional Staff

 • Bill Cong
 • Jiefen Li
 • Ni Li
 • Zhe Li
 • Bonnie McDougall
 • Tyler Pike
 • Ruili Sun
 • Peirou Tong
 • Baocheng Wei
 • Xiaowei Zhang